Herstel individuele pensioenrechten onderwijspersoneel Caribisch Nederland

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Herstel individuele pensioenrechten onderwijspersoneel Caribisch Nederland in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Controle van het arbeidsverleden van onderwijspersoneel op Caribische Nederland. Met als doel het kunnen vaststellen van het individuele pensioenrecht.
Vitaal belang betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Onderwijspersoneel op Caribisch Nederland

  • Gegevens: NAW gegevens, loonstroken, aanmeldingsformulier pensioenfonds, in enkele gevallen kopie identiteitsbewijs, arbeidsovereenkomsten, aanstellingsgegevens.
  • Verzameldoel: Voor het vaststellen van het arbeidsverleden, het loon, en de deeltijdfactor. Deze gegevens zijn nodig om het opgebouwde pensioen te kunnen vaststellen. Dit was voorheen niet goed in het Pensioenfonds Caribisch Nederland geadministreerd. Het dossieronderzoek is ondersteund door ambtelijk BZK, OCW betaalt het pensioenherstel en moet daarom akkoord geven op het arbeidsverleden van betrokkenen.
  • Bewaartermijn: 5 jaar
  • Bron: Pensioenfonds Caribisch Nederland
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Pensioenfonds Caribisch Nederland

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor deze de directeur Financieel Economische Zaken

Bezoekadres

Rijnstraat 50
2515XP Den Haag
Nederland

Postadres

Postbus 16375
2500BJ Den Haag
Nederland