Houden register stralingsartsen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Houden register stralingsartsen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Uitvoering besluit basisnormen stralingsbescherming
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Stralingsarts

  • Gegevens: NAW, telefoon, geslacht en geboortedatum
  • Verzameldoel: opname in register /identificatie
  • Bewaartermijn: 10 jaar
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: opname in register niet mogelijk

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • medewerkers ANVS
  • Instellingen waarmee ANVS een samenwerkingsovereenkomst heeft (oa SodM, IGJ, ISZW)
  • Publiek (alleen initialen en achternaam)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de algemeen directeur ANVS

Bezoekadres

Koningskade 4
2596 AA Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16001
2500 BA Den Haag
NEDERLAND