Informatiepunt Dwang in de Zorg

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Informatiepunt Dwang in de Zorg in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Geven van informatie en beantwoorden van vragen over dwang in de zorg van patiënten/cliënten, naasten en professionals
Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

patiënten/cliënten, naasten en professionals

  • Gegevens: Naam - organisatie - e-mail* en telefoonnummer
  • Verzameldoel: Geven van informatie en beantwoorden van vragen over de toepassing van vrijheidsbeperking en dwang in de zorg
  • Bewaartermijn: Maximaal 3 maanden - binnen deze termijn: verwijderen gegevens zodra vraag beantwoord is.
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Helpdesk medewerkers PVP Er heeft een getraind en vast team PVP medewerkers van ongeveer 6 mensen toegang tot de mailbox. Indien PVP een vraag niet kan beantwoorden, wordt deze doorgestuurd aan de afdeling communicatie van VWS.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister voor Medische Zorg en Sport, voor deze de directeur-generaal van Curatieve Zorg (CZ)

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511VX Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20350
2500EJ Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M3769
Type: Primair