Interviews Lerende evaluatie interbestuurlijk programma Vitaal Platteland

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Interviews Lerende evaluatie interbestuurlijk programma Vitaal Platteland in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het project is een onderzoek naar het interbestuurlijk programma Vitaal Platteland. We interviewen professioneel betrokkenen over hun rol en invulling daarvan om te kijken hoe het programma werkt, beter kan werken en geëvalueerd kan worden. Er worden audio opnamen gemaakt die door externe bureaus worden uitgewerkt in de PBL omgeving (afgeschermd).
Uitvoering overeenkomst

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

NAW gegevens

  • Gegevens: Voornaam, achternaam, tussenvoegsels, organisatie, emailadres
  • Verzameldoel: om informatie van geinterviewde te kunnen duiden adh (functie in) organisatie
  • Bewaartermijn: 10 jaar
  • Bron: interviews
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Arnouds Advies verwerkt en transcribeert interviews
  • Transcriptie Online verwerkt en transcribeert interviews

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Planbureau voor de Leefomgeving

Referentie

Verwerkingsnummer: M8269
Type: Primair