Juridisch verzoek

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Juridisch verzoek in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Voortgangsbewaking advies- en regelgevingstrajecten, die door de afdeling Juridische Zaken worden behandeld. Genereren managementinformatie m.b.t. doorlooptijden van wetgevingstrajecten, capaciteit en aantallen afgehandelde projecten.
  Interne bedrijfsvoering
 • Afhandelen juridische adviesverzoeken.
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Geautoriseerde medewerkers van de afdeling Juridische Zaken van AT.

 • Gegevens: Naam en e-mail.
 • Verzameldoel: Uitvoering AWB en voeren correspondentie en genereren managementinformatie.
 • Bewaartermijn: Conform Selectielijst EZK van 9 augustus 2018
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Geen.

Medewerkers van AT die advies hebben gevraagd.

 • Gegevens: Naam en e-mail van betrokken AT medewerker.
 • Verzameldoel: Correspondentie.
 • Bewaartermijn: Conform Selectielijst EZK van 9 augustus 2018
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Geen gevolgen.

Medewerkers EZK (o.a. DG-ETM en WJZ)

 • Gegevens: Naam en e-mail.
 • Verzameldoel: Correspondentie.
 • Bewaartermijn: Conform Selectielijst EZK van 9 augustus 2018
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Geen

Zaak van een betrokkene die onderwerp is van een adviesverzoek.

 • Gegevens: NAW, telefoonnummer, e-mail, contactgegevens ondernemingen.
 • Verzameldoel: T.b.v. correspondentie
 • Bewaartermijn: Conform Selectielijst EZK van 9 augustus 2018
 • Bron: Betrokkene, GBA, Handelsregister
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Niet contact kunnen leggen.
 • Gegevens: Personalia zoals geboortedatum en geboorteplaats.
 • Verzameldoel: Controle van identificatie en bevoegdheden van betrokkenen en/of ten behoeve van gerechtelijke procedures.
 • Bewaartermijn: Conform Selectielijst EZK van 9 augustus 2018
 • Bron: Betrokkene, GBA, Handelsregister
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Soms niet ontvankelijk.
 • Gegevens: Identificerende nummers indien nodig, zoals BSN en KvKnummer;
 • Verzameldoel: Ter identificatie.
 • Bewaartermijn: Conform Selectielijst EZK van 9 augustus 2018
 • Bron: Betrokkenen, GBA, Handelsregister.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Niet ontvankelijk of kan niet worden behandeld.
 • Gegevens: Gegevens over faillissement/surseance van betaling van betrokkenen;
 • Verzameldoel: Behandelen zaak.
 • Bewaartermijn: Conform Selectielijst EZK van 9 augustus 2018
 • Bron: Betrokkene, gemachtigde, faillissementsregister.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Geen behandeling mogelijk.
 • Gegevens: Strafrechtelijke gegevens t.b.v. voorbereiden behandelen geschillen en bezwaren alleen voor zover vereist.
 • Verzameldoel: Behandelen zaak.
 • Bewaartermijn: Conform Selectielijst EZK van 9 augustus 2018
 • Bron: Registers.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: In sommige dossiers kopie id/paspoort. Wordt alleen verwerkt als dit bij een dossier door betrokkene wordt toegestuurd.
 • Verzameldoel: Gerechtelijke procedures.
 • Bewaartermijn: Conform Selectielijst EZK van 9 augustus 2018
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Natte handtekening
 • Verzameldoel: Ter identificatie.
 • Bewaartermijn: Conform Selectielijst EZK van 9 augustus 2018
 • Bron: Betrokkenen.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Niet ontvankelijk, niet in behandeling nemen.
 • Gegevens: Bankrekeningnummer
 • Verzameldoel: Betalingsverkeer en beoordelen draagkracht.
 • Bewaartermijn: Conform Selectielijst EZK van 9 augustus 2018
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Ja voor betalingsverkeer.

Adviesvraag andere organisaties.

 • Gegevens: Naam, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Verzameldoel: Advies inwinnen m.b.t. zaak.
 • Bewaartermijn: Conform Selectielijst EZK van 9 augustus 2018
 • Bron: Betrokkene.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Geen.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • (geautoriseerde) medewerkers AT
 • geautoriseerde en gespecialiseerde medewerkers van EZK/WJZ
 • Auditdienst Rijk (ADR)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom

Bezoekadres

Emmasingel 1
9726AH GRONINGEN
NEDERLAND

Postadres

Postbus 450
9700AL GRONINGEN
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M6128
Type: Primair