Kennisgeving transport radioactief afval

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Kennisgeving transport radioactief afval in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Uitvoering CR Euratom
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

contactpersoon

  • Gegevens: NAW, email
  • Verzameldoel: contact
  • Bewaartermijn: onbepaalde tijd
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: kennisgeving kan niet worden verwerkt

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Medewrekers ANVS

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de algemeen directeur ANVS

Bezoekadres

Koningskade 4
2596 AA Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16001
2500 BA Den Haag
NEDERLAND