Ledendomein Overlegplatform Infrastructuur en Milieu in METT

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Ledendomein Overlegplatform Infrastructuur en Milieu in METT in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Ledenbestand voor het Overlegorgaan infrastructuur en milieu voortkomend uit de wet OIM
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

leden van het secretariaat

 • Gegevens: naam foto email en telefoonnummer
 • Verzameldoel: communicatie
 • Bewaartermijn: zolang persoon secretaris is
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

persoonsgegevens van beheerder

 • Gegevens: naam en email achter inlogscherm
 • Verzameldoel: inloggen
 • Bewaartermijn: zolang persoon beheerder is
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Persoonsgegevens deelnemers forum

 • Gegevens: naw email man/vrouw telefoonnummer organisatie functie
 • Verzameldoel: deelnemen aan discussie, documenten bekijken, mailings ontvangen
 • Bewaartermijn: Deelnemers worden verwijderd wanneer ze 2 jaar niet ingelogd hebben Actieve deelnemers worden verwijderd als ze daar zelf om verzoeken
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Beheerders en de leden van het secretariaat OIM kunnen persoonsgegevens bekijken, deelnemers aan het Platform kunnen alleen hun eigen persoonsgegevens bekijken en aanpassen en zelf bepalen welke gegevens andere deelnemers kunnen inzien.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Participatie

Referentie

Verwerkingsnummer: M5508
Type: Primair