Leerplatform MIRT

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Leerplatform MIRT in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het Leerplatform MIRT richt zich op professionals die werken aan ruimtelijke projecten en programma’s. Berichtgeving op de website gaat via drie lijnen: nieuwsberichten, de agenda waarop (offline) bijeenkomsten worden aangekondigd en een ‘bibliotheek’ waarin kennis en ervaringen (onderzoeksrapporten, presentaties, etc.) zijn gebundeld langs verschillende inhoudelijke thema’s.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Persoonsgegevens getoond in de openbare inhoud van de site (zonder registratie en inloggen). (optioneel, niet alle METT sites plaatsen persoons-gegeven in het openbare gedeelte)

 • Gegevens: Naam en mailadres van een geregistreerde gebruiker die een reactie plaats
 • Verzameldoel: communicatie
 • Bewaartermijn: zolang de site bestaat
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

persoonsgegevens van de beheerder

 • Gegevens: Naam en mailadres van een geregistreerde gebruiker die een reactie plaats
 • Verzameldoel: communicatie
 • Bewaartermijn: zolang de site bestaat
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Persoonsgegevens getoond in de openbare inhoud van de site (zonder registratie en inloggen). (optioneel, niet alle METT sites plaatsen persoons-gegeven in het openbare gedeelte)

 • Gegevens: Naam en mailadres van een geregistreerde gebruiker die een reactie plaats
 • Verzameldoel: communicatie
 • Bewaartermijn: zolang de site bestaat
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Persoonsgegevens getoond in de besloten inhoud van de site (na inloggen). (optioneel, niet alle METT sites maken hier gebruik van)

 • Gegevens: Naam en mailadres van een geregistreerde gebruiker die een reactie plaats
 • Verzameldoel: communiactie
 • Bewaartermijn: zolang de site bestaat
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Persoonsgevens van deelnemers die zich (na registratie op deze site) ook aanmelden voor het discussie Forum (optioneel; niet alle METT sites maken hier gebruik

 • Gegevens: Geen registratie voor discussie forum geactiveerd.
 • Verzameldoel: nvt
 • Bewaartermijn: zolang de site bestaat
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • medewerkers van IenW te weten: Beheerder IenW heeft toegang tot alle persoonsgegevens. Bezoekers kunnen naam en mailadres zien van geregistreerde gebruiker als die gebruiker een reactie heeft geplaatst.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Mobiliteit

Referentie

Verwerkingsnummer: M5510
Type: Primair