Lijst van geadresseerden nieuwsbrief Innovation Expo

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Lijst van geadresseerden nieuwsbrief Innovation Expo in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

versturen van nieuwsbrieven
Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Innovatieve bedrijven en exposanten, overheden, kennisinstellingen

  • Gegevens: Naam, Adres, emailadres, telefoonnummer
  • Verzameldoel: verzending nieuwsbrief
  • Bewaartermijn: Bewaard tot aan af’melding. De nieuwsbrief verschijnt 1 x per maand of vaker als de Innovation Expo aanstaande is.
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • IenW: Karin Kooij Emma: 6 medewerkers

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Kennis, Innovatie en Strategie