Melden ongeval of brand/proactief toezicht bedrijfsveiligheid en brandpreventie

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Melden ongeval of brand/proactief toezicht bedrijfsveiligheid en brandpreventie in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Uitvoering kernenergiewet
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Melder

 • Gegevens: NAW, email, telefoon
 • Verzameldoel: behandelen melding
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerker nucleaire installatie

 • Gegevens: NAW, email, telefoon
 • Verzameldoel: behandelen melding
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: melding kan niet worden behandeld

Medewerker ANVS

 • Gegevens: Naam, email, telefoon
 • Verzameldoel: behandelen melding
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: behandelen melding niet mogelijk

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers ANVS
 • Medewerkers GRS
 • Medewerkers NRG

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de algemeen directeur ANVS

Bezoekadres

Koningskade 4
2596 AA Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16001
2500 BA Den Haag
NEDERLAND