METr MIRT Verkenning A2 Deil — ‘s-Hertogenbosch - Vught

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking METr MIRT Verkenning A2 Deil — ‘s-Hertogenbosch - Vught in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • De burger/stakeholders informeren en betrekken bij grote ruimtelijke projecten, samenwerkingsplatform en voor bijvoorbeeld participatieplatformen om met verschillende doelgroepen te praten over gebieden, plannen of thema’s.
  Toestemming betrokkene
 • De burger/stakeholders informeren en betrekken bij grote ruimtelijke projecten, samenwerkingsplatform en voor bijvoorbeeld participatieplatformen om met verschillende doelgroepen te praten over gebieden, plannen of thema’s.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Persoonsgegevens getoond in de openbare inhoud van de site (zonder registratie en inloggen).

 • Gegevens: NAWvan IenW contact
 • Verzameldoel: Contact
 • Bewaartermijn: zolang de site bestaat
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Persoonsgegevens van de beheerder

 • Gegevens: Naam en emailadres
 • Verzameldoel: inloggen van de beheerder
 • Bewaartermijn: zolang de site bestaat
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Persoonsgegevens van betrokkene die zich aanmelden voor het besloten deel van de site. (na registratie en inloggen)

 • Gegevens: E-mailadres, voornaam, achternaam, organisatie, functie
 • Verzameldoel: toegang tot afgeschermde gegevens
 • Bewaartermijn: tot afsluiting van de website
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Persoonsgegevens getoond in de besloten inhoud van de site (na website inloggen).

 • Gegevens: Namen,mailadressen en telefoonnummer
 • Verzameldoel: toegang tot afgeschermde gegevens
 • Bewaartermijn: tot afsluiting van de website
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Persoonsgegevens van deelnemers die zich na registratie op deze site ook aanmelden voor het discussie Forum

 • Gegevens: Geen registratie voor deelnemers discussie forum geactiveerd.
 • Verzameldoel: NVT
 • Bewaartermijn: NVT
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Persoonsgegevens van deelnemers die zich aanmelden voor de nieuwsbrief

 • Gegevens: Namen, e mailadressen
 • Verzameldoel: Afgeschermde gegevens - toesturen nieuwsbrief
 • Bewaartermijn: tot en met einde project
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • beheerder IenW heeft toegang tot alle persoonsgegevens. Geregistreerde bezoekers van de site kunnen eventuele persoonsgegevens in het besloten gedeelte zien.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Mobiliteit

Referentie

Verwerkingsnummer: M5859
Type: Primair