METT Corridor Amsterdam-Hoorn

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking METT Corridor Amsterdam-Hoorn in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

De burger/stakeholders informeren en betrekken bij grote ruimtelijke projecten, samenwerkingsplatformen voor bijvoorbeeld aanbestedingstrajecten bij ruimtelijke projecten en co-creatie en participatieplatformen om met verschillende doelgroepen te praten over gebieden, plannen of thema’s.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Persoonsgegevens van de beheerder

 • Gegevens: Naam en e-mailadres
 • Verzameldoel: Inloggen van beheerder
 • Bewaartermijn: Zolang site bestaat
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Persoonsgevens van betrokkene die zich aanmelden voor het besloten deel van de site. (na registratie en inloggen)

 • Gegevens: E-mailadres, voornaam, achternaam, organisatie, functie
 • Verzameldoel: Toegang tot afgeschermde gegevens
 • Bewaartermijn: Zolang site bestaat
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Er worden geen persoonsgegevens verstrekt en er zijn derhalve ook geen ontvangers

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Mobiliteit

Referentie

Verwerkingsnummer: M7234
Type: Primair