METT MIRT A67 v2

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking METT MIRT A67 v2 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het is een taak van algemeen belang om de burger te informeren over het taakveld van IenW
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Er zijn op deze METT site meerdere manieren om deel te nemen. Je persoonsgegevens kunnen worden getoond in de openbare site, dit is zonder registratie en inloggen ofje kunt je aanmelden voor het besloten deel van de site of je kunt inloggen en deelnemen aan discussies

  • Gegevens: voor en achternaam , mail, organisatie, functie
  • Verzameldoel: om toegang te krijgen
  • Bewaartermijn: zolang de site bestaat
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • eventueel andere bezoekers van de site en de beheerder van METT

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Mobiliteit

Referentie

Verwerkingsnummer: M8496
Type: Primair