METT Mirt Oostkant Amsterdam

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking METT Mirt Oostkant Amsterdam in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het project is reeds afgesloten. Voor voorlopig (een jaar) blijven de publicaties beschikbaar
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

persoonsgegevens van de beheerder (standaard, er is altijd een beheerder van een METT site)

  • Gegevens: Persoonsgegevens van de beheerder
  • Verzameldoel: Inloggen van de beheerder
  • Bewaartermijn: zolang de site bestaat
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Inloggen van een beheerder ( niet zichtbaar voor de bezoeker van de site)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Mobiliteit

Referentie

Verwerkingsnummer: M5453
Type: Primair