METT MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking METT MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • De burger/stakeholders informeren en betrekken bij grote ruimtelijke projecten, samenwerkingsplatformen voor bijvoorbeeld participatieplatformen om met verschillende doelgroepen te praten over gebieden, plannen of thema’s.
  Toestemming betrokkene
 • De burger/stakeholders informeren en betrekken bij grote ruimtelijke projecten, samenwerkingsplatformen voor bijvoorbeeld participatieplatformen om met verschillende doelgroepen te praten over gebieden, plannen of thema’s.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Persoonsgegevens van deelnemers die zich (na registratie op deze site) zich aanmelden voor de nieuwsbrief

 • Gegevens: Namen, e mailadressen
 • Verzameldoel: Afgeschermde gegevens/voor toestu ren nieuwsbrief
 • Bewaartermijn: Tot en met einde project
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Persoonsgegevens van deelnemers die zich (na registratie op deze site) ook aanmelden voor het discussie

 • Gegevens: Geen registratie voor discussie forum geactiveerd.
 • Verzameldoel: NVT
 • Bewaartermijn: NVT
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Persoonsgegevens getoond in de besloten inhoud van de site (na inloggen).

 • Gegevens: Namen, e mailadressen en telefoonnummer
 • Verzameldoel: Toegang tot afgeschermde gegevens
 • Bewaartermijn: Tot afsluiting van de website
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Persoonsgegevens van betrokkene die zich aanmelden voor het besloten deel van de site. (na registratie en inloggen)

 • Gegevens: E-mailadres, voornaam, achternaam, organisatie, functie
 • Verzameldoel: Toegang tot afgeschermde gegevens
 • Bewaartermijn: Tot afsluiting van de website
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Persoonsgegevens van de beheerder

 • Gegevens: Naam en e-mailadres
 • Verzameldoel: Inloggen van de beheerder
 • Bewaartermijn: Tot afsluiting van de website
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Persoonsgegevens getoond in de openbare inhoud van de site

 • Gegevens: NAW van IenW Contact
 • Verzameldoel: Contact
 • Bewaartermijn: Zolang site bestaat
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • beheerder IenW heeft toegang tot alle persoonsgegevens.
 • Geregistreerde bezoekers van de site kunnen eventuele persoonsgegevens in het besloten gedeelte zien.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Mobiliteit

Referentie

Verwerkingsnummer: M5871
Type: Primair