METT MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda (2)

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking METT MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda (2) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

De burger/stakeholders informeren en betrekken grote ruimtelijke projecten,
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Persoonsgegevens getoond openbare van de site (zonder registratie inloggen).

 • Gegevens: NAW van IenW
 • Verzameldoel: Contact
 • Bewaartermijn: zolang de site bestaat
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Persoonsgegevens van de beheerder

 • Gegevens: Naam en emailadres
 • Verzameldoel: Inloggen beheerder
 • Bewaartermijn: zolang de site bestaat
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Persoonsgegevens van betrokkene voornaam, afgeschermde zelf die zich achternaam, gegevens aanmelden voor organisatie, functie het besloten deel van de site. (na registratie en inloggen)

 • Gegevens: voornaam, achternaam, gegevens organisatie, functie
 • Verzameldoel: Afgeschermde gegevens
 • Bewaartermijn: zolang de site bestaat
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Persoonsgegevens getoond in de mailadressen en besloten inhoud telefoonnummer van de site (na inloggen).

 • Gegevens: Namen, e-mailadressen en telefoonnummer
 • Verzameldoel: n.v.t.
 • Bewaartermijn: zolang de site bestaat
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Persoonsgevens van deelnemers discussie forum die zich (na geactiveerd. registratie op deze site) ook aanmelden voor het discussie

 • Gegevens: Geen registratie van deelnemers discussie forum geactiveerd.
 • Verzameldoel: n.v.t.
 • Bewaartermijn: zolang de site bestaat
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Invoerders zelf

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Mobiliteit

Referentie

Verwerkingsnummer: M6119
Type: Primair