METT verkeersveiligheid 2030.nl

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking METT verkeersveiligheid 2030.nl in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

SPECIFIEK: voor deze MET website Samenwerkingsruimte om het strategisch plan verkeersveiligheid vorm te geven. Mensen dienen in te loggen (derhalve zijn persoonsgegevens nodig) Verkeersveiligheidsprofesionals te betrekken bij het SPV
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Persoonsgegevens van de beheerder

 • Gegevens: Naam en e-mailadres (telefoonnummer en foto indien beheerder dat wenst)
 • Verzameldoel: inloggen van beheerder
 • Bewaartermijn: zolang de site bestaat
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

persoonsgegevens van deelnemers die zich zelf aanmelden voor het discussieforum

 • Gegevens: naw emailadres
 • Verzameldoel: voor nieuwsbrieven is apart toestemming gevraagd
 • Bewaartermijn: zolang de site bestaat
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Persoonsgevens van betrokkene die zich gegevens aanmelden voor het besloten deel van de site.

 • Gegevens: naam email organisatie en optioneel foto
 • Verzameldoel: toegang tot afgeschermde gegevens
 • Bewaartermijn: zolang de site bestaat
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Persoonsgegevens getoond in de besloten inhoud van de site na inloggen

 • Gegevens: naam email organisatie en optioneel foto
 • Verzameldoel: kennis nemen inhoud besloten gedeelte
 • Bewaartermijn: zolang de site bestaat
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • beheerder IenW heeft toegang tot alle persoonsgegevens.
 • Forumdeelnemers hebben toegang tot getoonde persoonsgegevens in Forum. Geregistreerde bezoekers van de site kunnen eventuele persoonsgegevens in het besloten gedeelte zien.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Mobiliteit

Referentie

Verwerkingsnummer: M5589
Type: Primair