METT Verkeerveiligheidscampagnes

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking METT Verkeerveiligheidscampagnes in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

SPECIFIEK: voor deze METT website De (besloten) site is voor maatschappelijke en/of bestuurlijke partners, bedoeld om het hen zo makkelijk mogelijk te maken om met eigen media en activiteiten aan te haken bij de landelijke verkeersveiligheidscampagnes. Men vindt er o.a. informatie over de campagnes en heeft de mogelijkheid om campagnematerialen te downloaden.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Persoonsgegevens van de beheerder (standaard, er is altijd een beheerder van een METT site)

 • Gegevens: Naam, functie, organisatie en e-mailadres
 • Verzameldoel: Inloggen van beheerder (niet zichtbaar voor bezoeker site)
 • Bewaartermijn: Zolang site bestaat
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Persoonsgevens van betrokkene die zich aanmelden voor het besloten deel van de site. (optioneel; niet alle METT sites maken hier gebruik van)

 • Gegevens: Zakelijk e-mailadres, naam, organisatie/afdeling, functie, expertise, telefoonnummer(s), titel, geboortedatum, geslacht, adres, postadres, expertise, werkdagen, profielfoto.
 • Verzameldoel: Paar gegevens worden gevraagd bij de registratie en zijn nodig voor beoordeling, meer gegevens worden getoond bij iemands profiel als deze lid van een uitvoeringsteam is.
 • Bewaartermijn: Zolang site bestaat
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Persoonsgegevens getoond in de besloten inhoud van de site (na inloggen). (optioneel, niet alle METT sites maken hier gebruik van)

 • Gegevens: Naam, functie, organisatie/afdeling, telefoonnummers(s), e-mailadres, adres, postadres, geboortedatum, expertise, werkdagen, profielfoto.
 • Verzameldoel: Vinden van contactpersonen, bereikbaarheidsgegevens. Deze gegevens worden alleen maar getoond als iemand lid van een uitvoeringsteam is. Men kan dus geen gebruikers zoeken.
 • Bewaartermijn: Zolang site bestaat
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • De beheerders van IenW.
 • De beheerders van METT.
 • Geregistreerde bezoekers van de site kunnen eventuele persoonsgegevens in het besloten gedeelte zien.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Communicatie

Referentie

Verwerkingsnummer: M6123
Type: Secundair