METT: www.a4burgerveen-n14.nI

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking METT: www.a4burgerveen-n14.nI in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

De burger/stakeholders informeren en betrekken bij grote ruimtelijke projecten, samenwerkingsplatformen voor bijvoorbeeld aanbestedingstrajecten bij ruimtelijke projecten en co-creatie en participatieplatformen om met verschillende doelgroepen te praten over gebieden, plannen of thema’s.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Persoonsgegevens van de beheerder (standaard, er is altijd een beheerder van een site)

 • Gegevens: Naam en e-mailadres
 • Verzameldoel: inloggen van beheerder
 • Bewaartermijn: zolang de site bestaat
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Persoonsgegevens van betrokkene die zich aanmelden voor het begesloten gedeelte van de site

 • Gegevens: Naam en e-mailadres, voornaam, achternaam, organisatie, functie
 • Verzameldoel: toegang tot afgeschermde gegevens
 • Bewaartermijn: zolang de site bestaat
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

persoonsgegevens getoond in de besloten inhoud van de site na inloggen

 • Gegevens: naam email telefoonnummer
 • Verzameldoel: toegang tot afgeschermde gegevens
 • Bewaartermijn: zolang de site bestaat
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • beheerder IenW heeft toegang tot alle persoonsgegevens.
 • Geregistreerde bezoekers van de site kunnen eventuele persoonsgegevens in het besloten gedeelte zien.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Mobiliteit

Referentie

Verwerkingsnummer: M5587
Type: Primair