METT_NOVB 2018 v2

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking METT_NOVB 2018 v2 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

de website nationaal openbaar vervoer beraad (NOVB) informeert over de samenwerking tussen overheden,vervoerders en adviserende consumentenorganisaties tbv verbeteringen in het OV die niet individueel te realiseren zijn.Het NOVB richt zich op landelijke of consessie overstijgende vraagstukken die spelen rond de OV chipkaart en de ontwikkeling van andere vormen van OV betalen
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Persoonsgegevens van de beheerder (standaard, er is altijd een beheerder van een METT site

  • Gegevens: naam en mailadres
  • Verzameldoel: inloggen van beheerder (niet zichtbaar voor bezoekerssite)
  • Bewaartermijn: zolang de site bestaat
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • medewerkers IenW want beheerder IenW heeft toegang tot eigen persoonsgegevens

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Mobiliteit

Referentie

Verwerkingsnummer: M8497
Type: Primair