midden database updates

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking midden database updates in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het project is een initiatief om samen met TNO decarbonisatieopties voor de industrie in beeld te brengen. De bijdragen / informatie wordt per sector via de PBL website beschikbaar gesteld als uitleg en als databestand. Hierbij gaat het om niet vertrouwelijke of privacy gevoelige informatie. Burgers kunnen zich abonneren op updates.
Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

NAW gegevens

  • Gegevens: Voornaam, achternaam, tussenvoegsels, organisatie, emailadres
  • Verzameldoel: Informeren deelnemende personen over data updates
  • Bewaartermijn: tot augustus 2020
  • Bron: zelf invoer
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • nvt

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Planbureau voor de Leefomgeving

Referentie

Verwerkingsnummer: M8202
Type: Primair