NIPA - ondersteuning registratie neveninkomsten politieke ambtsdragers

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking NIPA - ondersteuning registratie neveninkomsten politieke ambtsdragers in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Ondersteunen decentrale bestuursorganen met berekening van het te verrekenen bedrag op de bezoldiging op basis van geworven neveninkomsten.
Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Contactpersoon decentraal bestuursorgaan

 • Gegevens: E-mailadres (werk)
 • Verzameldoel: De contactpersonen binnen de verschillende decentrale bestuursorganen moeten op de hoogte gesteld worden dat de gegevens ingevoerd kunnen worden.
 • Bewaartermijn: Zolang deze persoon verantwoordelijk is voor de verrekening neveninkomsten binnen het decentrale bestuursorgaan.
 • Bron: Decentrale bestuursorgaan
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Dan kan de applicatie niet gebruikt worden en moet het decentrale bestuursorgaan zelf en handmatig de berekening voor de verrekening van de neveninkomsten op de bezoldiging doen.

Decentrale politieke ambtsdragers

 • Gegevens: Naam
 • Verzameldoel: Identificatie van de persoon (om hem te kunnen uit
 • Bewaartermijn: binnen de applicatie totdat het proces is afgerond, en bij de belastingdienst zolang de wet voorschrijft.
 • Bron: Decentrale bestuursorgaan
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Tenzij de berekening van het te verrekenen bedrag op een andere wijze wordt uitgevoerd wordt er niet voldaan aan een wettelijke verplichting. Het is dan aan het OM om te beslissen wat de vervolgstappen zijn.
 • Gegevens: BSN
 • Verzameldoel: - Identificatie van de persoon - wordt gebruikt als uniek volgnummer binnen het traject
 • Bewaartermijn: Binnen de applicatie totdat het proces is afgerond, en bij de belastingdienst zolang de wet voorschrijft.
 • Bron: Decentraal bestuursorgaan of betrokkene zelf
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Verplicht eld binnen applicatie, traject kan niet afgerond worden zonder deze info.
 • Gegevens: Politiek ambt
 • Verzameldoel: Nodig voor bepaling hoogte bezoldiging van betrokkene
 • Bewaartermijn: binnen de applicatie totdat het proces is afgerond, en bij de belastingdienst zolang de wet voorschrijft.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Nodig voor het laten draaien van de applicatie
 • Gegevens: Bestuursorgaan waar ambtsdrager werkzaam is
 • Verzameldoel: Nodig voor bepaling hoogte bezoldiging van betrokkene
 • Bewaartermijn: Binnen de applicatie totdat het proces is afgerond, en bij de belastingdienst zolang de wet voorschrijft.
 • Bron: van het bestuursorgaan
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Nodig voor het laten draaien van de applicatie
 • Gegevens: E-mailadres betrokkene
 • Verzameldoel: Nodig om de persoon te contacteren zodat deze de applicatie kan gebruiken
 • Bewaartermijn: Binnen de applicatie totdat het proces is afgerond. Bij het decentrale bestuursorgaan.
 • Bron: Decentrale bestuursorgaan (die het weer krijgt van de betrokkene)
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Zonder contactgegevens kan de applicatie niet gebruikt worden door de betrokkene
 • Gegevens: Inkomensgegevens
 • Verzameldoel: Inkomensgegevens zijn nodig om de applicatie het te verrekenen bedrag op de bezoldiging te laten berekenen.
 • Bewaartermijn: - Binnen de applicatie totdat het proces is afgerond. - Bij het bestuursorgaan zolang de wet voorschrijft. - Bij de belastingdienst zolang de wet voorschrijft
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Kern van de applicatie, zonder is er geen applicatie. Als ze niet aangeleverd worden pleegt de betrokkene fraude enzo.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Decentraal bestuursorgaan

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur Democratie en Bestuur

Bezoekadres

Turfmarkt 47
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag
NEDERLAND