onderzoek Autokeuze en mobiliteitsgedrag

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking onderzoek Autokeuze en mobiliteitsgedrag in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

PBL analyseert op basis van de gegevens het gedrag van personen ten aanzien van het product "auto", om zodoende inzicht te verkrijgen in de effecten van beleidsinstrumenten die het bezit en het gebruik van het product "auto" proberen te beïnvloeden.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

autobezitters: natuurlijke personen

 • Gegevens: a. voertuiggegevens BRV incl. km-standen, zie www.stelselvanbasisregistraties.nl/registraties/ openklappen Basisregistratie Voertuigen (BRV) b. BSN of KvK nummer c. sloopsubsidies: kenteken, subsidiebedrag, datum.
 • Verzameldoel: a, b. kwantitatief onderzoek naar autokeuze en mobiliteitsgedrag c. o.b.v. karakteristieken onderzoeken wie gebruik heeft gemaakt van de sloopregeling.
 • Bewaartermijn: 10 jaar nadat PBL stopt met onderzoek naar dit onderwerp. Zolang PBL nog onderzoek uitvoert waarbij de data wordt gebruikt, zijn de data relevant voor het kunnen verantwoorden van onderzoeksresultaten. Dit blijft zo tot uiterlijk 10 jaar nadat PBL ermee stopt. CBS: CBS vernietigt het originele BRV-bestand zodra de pseudonimisering en koppeling succesvol zijn uitgevoerd.
 • Bron: voertuiggegevens BRV: Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) sloopsubsidies: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: combinatie van pseudonieme voertuig- en huishoudengegevens. De BRV-data zijn gecombineerd met CBS-microdata: GBA-huishoudens, GBA-persoonskenmerken, inkomen van huishoudens, inkomen-panelonderzoek (IPO), baan- en loongegevens (SPOLIS). NB. Zie de CBS microdata catalogus: https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata
 • Verzameldoel: kwantitatief onderzoek naar autokeuze en mobiliteitsgedrag
 • Bewaartermijn: PBL: n.v.t., de gegevens zijn alleen bij CBS aanwezig. CBS houdt de gegevens beschikbaar zolang PBL ze in het onderzoek wil gebruiken. Daarna vernietigt CBS de gegevens.
 • Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

autobezitters: niet natuurlijke personen mogelijk met zzp-ers en eenmanszaken

 • Gegevens: a. voertuiggegevens BRV incl. km-standen, zie www.stelselvanbasisregistraties.nl/registraties/ openklappen Basisregistratie Voertuigen (BRV) b. BSN of KvK nummer c. sloopsubsidies: kenteken, subsidiebedrag, datum.
 • Verzameldoel: a, b. kwantitatief onderzoek naar autokeuze en mobiliteitsgedrag c. o.b.v. karakteristieken onderzoeken wie gebruik heeft gemaakt van de sloopregeling.
 • Bewaartermijn: 10 jaar nadat PBL stopt met onderzoek naar dit onderwerp. Zolang PBL nog onderzoek uitvoert waarbij de data wordt gebruikt, zijn de data relevant voor het kunnen verantwoorden van onderzoeksresultaten. Dit blijft zo tot uiterlijk 10 jaar nadat PBL ermee stopt. CBS: CBS vernietigt het originele BRV-bestand zodra de pseudonimisering en koppeling succesvol zijn uitgevoerd.
 • Bron: voertuiggegevens BRV: Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) sloopsubsidies: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Verantwoordelijke PBL: De PBL-medewerkers die voor de uitvoering van het onderzoek worden geautoriseerd. Verantwoordelijke CBS: De CBS-medewerkers die de pseudomimisering en de koppeling met huishoudensdata uitvoeren. NB. CBS beschouwt zichzelf als verwerkersverantwoordelijke voor alle activiteiten die het met de eigen microdata uitvoert, ook als die op verzoek van andere organisaties zijn, zoals PBL.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Planbureau voor de Leefomgeving

Referentie

Verwerkingsnummer: M5897
Type: Primair