onderzoek Effecten energiedisplays

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking onderzoek Effecten energiedisplays in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • De naam en contactgegevens zijn nodig om te verifiëren of een aangemeld huishouden in een verzorgingsgebied van een EDA lid woont en dus mee mag doen aan het onderzoek; om contact op te nemen met het huishouden (onder andere of het wel/niet een display ontvangt) en om de display bij de geselecteerde huishoudens te bezorgen.
  Toestemming betrokkene
 • In het aanmeldproces worden via een vragenlijst een aantal gegevens (bijv. over het huishouden en de woning) verzameld, die invloed hebben op het energieverbruik in de woning. Het doel hiervan is: 1) de experimentele populatie goed te kennen met oog op opschaalbaarheid van het onderzoek in de toekomst en de vergelijkbaarheid met de rest van de Nederlandse bevolking; 2) onderlinge verschillen tussen experimentele populaties in de verschillende verzorgingsgebieden van de EDA’s te kunnen beoordelen
  Toestemming betrokkene
 • (vervolg) 3) heterogene effecten van de display te kunnen meten, en dus te kunnen onderzoeken of huishoudens per doelgroep anders reageren wanneer zij blootgesteld worden aan (het aanbod van) een display; 4) een verantwoorde wetenschappelijke aanpak van het onderzoek te kunnen borgen.
  Toestemming betrokkene
 • De verwerking van de gas- en elektragegevens per deelnemend huishouden zijn nodig om objectief inzicht te bieden in het effect van de energiedisplay op het daadwerkelijke energieverbruik van huishoudens. Door over een langere periode te meten, biedt het onderzoek inzicht of deze effecten kortdurend zijn of langdurend.
  Toestemming betrokkene
 • De vragenlijst die na een jaar wordt afgenomen onder de deelnemers met en zonder display, heeft als doel inzicht te krijgen in de manier waarop huishoudens hun gedrag hebben veranderd, en dus zo inzicht te krijgen in het mechanisme waardoor een bepaald effect veroorzaakt zou kunnen zijn. Deze data biedt inzicht in de subjectieve veranderingen veroorzaakt door de energiedisplay. Daarnaast biedt de vragenlijst inzicht in mogelijke motivatieveranderingen of andere psychologische veranderingen.
  Toestemming betrokkene
 • Bewaren van de onderzoeksdata voor toekomstig onderzoek naar verduurzaming van energie en de energietransitie.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

onderzoeksdeelnemer (klant EDA)

 • Gegevens: NAW-gegevens, telefoonnummer, mailadres, meternummers gas en elektra
 • Verzameldoel: 1. Identificeren of klant mee kan doen aan het onderzoek 2. Contact met aanmelder om gegevens compleet te krijgen en geschiktheid aanmelding te toetsen 3. Via randomisatie-algoritme bepalen of aanmelder in displaygroep of in controlegroep deelneemt.
 • Bewaartermijn: 2 jaar na afronding van het onderzoek
 • Bron: Betrokkene zelf
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Deelnemer onderzoek (displaygroep én controlegroep)

 • Gegevens: CIT-id, meterstanden gas (per uur) en elektra (per kwartier) over een periode van 1,5 jaar, antwoorden gedrag- en attitudeverandering.
 • Verzameldoel: Onderzoeken van het effect van het energiedisplay
 • Bewaartermijn: 10 jaar nadat PBL stopt met onderzoek naar dit onderwerp. Zolang PBL nog onderzoek uitvoert waarbij de data wordt gebruikt, zijn de data relevant voor het kunnen verantwoorden van onderzoeksresultaten. Dit blijft zo tot uiterlijk 10 jaar nadat PBL ermee stopt. Bron/grondslag: https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/selectielijst-voor-de-waardering-en-selectie-van-archiefbescheiden-van-het onderdeel ‘SDI PBL beschrijvend gedeelte’ handeling 8.4
 • Bron: CIT-id: RijksUniversiteit Groningen; meterstanden gas en elektra: ODA Shifft B.V. (verwerker RuG) antwoorden enquête gedrag- en attitudeverandering: betrokkene zelf
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Universiteit Twente
 • RuG/Energysense

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Planbureau voor de Leefomgeving

Referentie

Verwerkingsnummer: M7502
Type: Primair