onderzoek Langer zelfstandig wonen – input stakeholders

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking onderzoek Langer zelfstandig wonen – input stakeholders in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Beleidsstudie naar de knelpunten, gevolgen, opgaven en (beleids)strategieën van het langer zelfstandig wonen van ouderen. Het onderzoek benadert het langer zelfstandig wonen als een integraal vraagstuk met wederkerige relaties tussen de vijf beleidsdomeinen wonen, zorg en welzijn, arbeidsmarkt, financiën, en mobiliteit. Enerzijds kunnen potentiële knelpunten voortkomen uit regelgeving binnen aanpalende beleidsdomeinen. Anderzijds kan het langer zelfstandig wonen van ouderen gevolgen hebben voo
  Taak van algemeen belang
 • Onderdeel van het onderzoek zijn interviews met geselecteerde experts uit de vijf beleidsdomeinen. In twee casusregio’s (groot Amsterdam, Achterhoek) wordt middels focusgroep-gesprekken geprobeerd om inzicht te krijgen in de regionale verschillen in het integrale vraagstuk van het langer zelfstandig wonen van ouderen. Het onderzoek verwerkt persoonsgegevens om de experts en de focusgroepen te selecteren, uit te nodigen en hun input te laten geven.
  Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Experts geselecteerd en uitgenodigd voor het interview

 • Gegevens: a. Voornaam, achternaam, tussenvoegsels, organisatie, bedrijfsmailadres, zakelijk telefoonnummer b. professionele zienswijze
 • Verzameldoel: a. Identificeren deelnemende personen voor interviews b. Verkrijgen onderzoeksdata
 • Bewaartermijn: Contactgegevens experts: onbepaalde tijd (i.v.m. onderzoekstaak). Gespreksgegevens: - Audio-opnamen worden gewist zodra de transcripties door Transcriptie Online aan PBL zijn geleverd en gecontroleerd. - Gespreksverslagen 10 jaar nadat PBL stopt met onderzoek naar dit onderwerp. Zolang PBL nog onderzoek uitvoert waarbij de data wordt gebruikt, zijn de data relevant om de onderzoeksresultaten te kunnen verantwoorden. Dit blijft tot10 jaar nadat onderzoek stopt.
 • Bron: contactgegevens experts: via eigen PBL-netwerk en openbare bronnen gespreksgegevens: betrokkenen zelf
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Lokale professionals geselecteerd en uitgenodigd voor deelname aan focusgroep-gesprek (symposium deelnemers)

 • Gegevens: a. Voornaam, achternaam, tussenvoegsels, organisatie, bedrijfsmailadres, zakelijk telefoonnummer b. professionele zienswijze
 • Verzameldoel: a. Identificeren deelnemende personen voor focusgroep-gesprek. b. Verkrijgen onderzoeksdata
 • Bewaartermijn: Contactgegevens symposia deelnemers: conform afspraken Platform31 (PBL krijgt ze niet). Gespreksgegevens: - Audio-opnamen worden gewist zodra de transcripties door Transcriptie Online aan PBL zijn geleverd en gecontroleerd. - Gespreksverslagen 10 jaar nadat PBL stopt met onderzoek naar dit onderwerp. Zolang PBL nog onderzoek uitvoert waarbij de data wordt gebruikt, zijn de data relevant om de onderzoeksresultaten te kunnen verantwoorden. Dit blijft tot10 jaar nadat onderzoek stopt.
 • Bron: Contactgegevens symposia deelnemers: Platform31, klankbordgroep Gespreksgegevens: betrokkenen zelf
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Alleen de PBL-interviewafnemers hebben toegang tot de audiobestanden van de interviews. De verslagen en overige onderzoeksdata zijn toegankelijk voor alle PBL-medewerkers én bij het onderzoek naar Langer zelfstandig wonen betrokken gastonderzoekers die door de PBL-onderzoeksleider geautoriseerd worden om de gegevens binnen de beveiligde PBL-ICT te kunnen gebruiken.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Planbureau voor de Leefomgeving

Referentie

Verwerkingsnummer: M5898
Type: Primair