Onderzoek Toekomst van de wijk – input stakeholders

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Onderzoek Toekomst van de wijk – input stakeholders in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Beleidsstudie om de vraag te beantwoorden aan welke voorwaarden lokale regelsystemen moeten voldoen om de ‘wijk van de toekomst’, gekenmerkt door hoge ambitieniveaus op zowel milieu als sociaal terrein, mogelijk te maken, en tegelijkertijd tot een (substantiële) vereenvoudiging van die systemen te komen? Nadenken over regels, maar het regelsysteem niet te ingewikkeld te maken.
  Taak van algemeen belang
 • Onderdeel van het onderzoek zijn interviews met geïdentificeerde experts tijdens een seminar. De contactgegevens worden bewaard voor verantwoording van het onderzoek.
  Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Experts geselecteerd en uitgenodigd voor seminars

 • Gegevens: contactgegevens: voornaam, achternaam, tussenvoegsels, bedrijfsmailadres
 • Verzameldoel: Identificeren deelnemende personen voor interviews, uitnodigen voor het seminar en interview, mogelijk maken herhaalonderzoek.
 • Bewaartermijn: onbepaald: zolang als ze voor herhaalonderzoek hergebruikt kunnen worden.
 • Bron: direct netwerk-contact en openbare bronnen
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: identificatie: voornaam, achternaam, tussenvoegsels, organisatie, functie
 • Verzameldoel: Opname in verslag ter verantwoording van het onderzoek
 • Bewaartermijn: eeuwig: onderdeel van de openbare PBL-rapportage.
 • Bron: direct netwerk-contact en openbare bronnen
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Alle PBL-medewerkers én bij het onderzoek naar de Toekomst van de wijk betrokken gastonderzoekers die door de PBL-onderzoeksleider geautoriseerd worden om de gegevens binnen de beveiligde PBL-ICT te kunnen gebruiken.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Planbureau voor de Leefomgeving

Referentie

Verwerkingsnummer: M5900
Type: Primair