Onswater.nI

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Onswater.nI in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

De burger betrekken bij het bewustworden van voldoende, schoon & veilig water in Nederland.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Betrokkene die zich aanmelden voor het besloten deel van de site

  • Gegevens: gebruikersnaam en mailadres
  • Verzameldoel: Aangeleverd door betrokkene zelf om gebruik te kunnen maken van campagnemateriaal.
  • Bewaartermijn: Zolang de website loopt
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • beheerder IenW heeft toegang tot de mailadressen.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Communicatie

Referentie

Verwerkingsnummer: M6005
Type: Primair