Opleggen last onder dwangsom onbeveogd hebben splijtstoffen of ertsen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Opleggen last onder dwangsom onbeveogd hebben splijtstoffen of ertsen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

uitvoering kernenergiewet
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

contactpersonen

 • Gegevens: naam en functie
 • Verzameldoel: opleggen dwangsom
 • Bewaartermijn: onbepaalde tijd
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: nb

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers ANVS
 • Medewerkers ILT
 • BOA ILT

Doorgifte buiten EU

Er is sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie. Deze landen en/of internationale organisaties worden hieronder omschreven.

 • nb

De gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU, of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de algemeen directeur ANVS

Bezoekadres

Koningskade 4
2596 AA Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16001
2500 BA Den Haag
NEDERLAND