Opsporing strafbare feiten

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Opsporing strafbare feiten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Uitvoering kernenergiewet
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers ANVS

 • Gegevens: NAW, geboortedatum, documentnummer legitimatiebewijs, kopie paspoort (incl BSN), email, nr toezichthouderspas
 • Verzameldoel: opsporen strafbare feiten
 • Bewaartermijn: 10 jaar na afsluiten dossier
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: strafbaar feit kan niet vervolgd worden

medewerkers nucleaire installatie

 • Gegevens: NAW, email, identificatie
 • Verzameldoel: opsporing strafbaar feit
 • Bewaartermijn: 10 jaar na afsluiten dossier
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: geen opsporing mogelijk

medewerkers OM

 • Gegevens: NAW
 • Verzameldoel: contact
 • Bewaartermijn: 10 jaar na afsluiten dossier
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: vervolging kan niet plaatsvinden

medewerkers politie

 • Gegevens: NAW, identificatie
 • Verzameldoel: contact
 • Bewaartermijn: 10 jaar na afsluiten dossier
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: opsporing kan niet plaatsvinden

Verdachten

 • Gegevens: ID gegevens, kopie paspoort
 • Verzameldoel: Identificatie
 • Bewaartermijn: 10 jaar na afsluiten dossier
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers ANVS
 • Medewerkers nucleaire installaties
 • Medewerkers OM
 • Medewerkers politie

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de algemeen directeur ANVS

Bezoekadres

Koningskade 4
2596 AA Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16001
2500 BA Den Haag
NEDERLAND