(oude) Personele en financiële administratie (SAP-archief)

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking (oude) Personele en financiële administratie (SAP-archief) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het voeren van de personele administratie van voor invoering P-direkt en een koppeling van personele gegevens na invoering van P-Direkt. Daarnaast de financiële administratie van voor de invoering van het 3F-systeem. De gegevens van voor 2016 zijn niet gemigreerd naar het nieuwe systeem zodat dit systeem het enige archief is.
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers

 • Gegevens: NAW-gegevens BSN
 • Verzameldoel: Voorschiften van de archiefwet
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Medewerkers van de directie O&B
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Debiteuren

 • Gegevens: NAW gegevens
 • Verzameldoel: Voor de verwerking van de financiële administratie
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Medewerkers Financiële administratie
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Crediteuren

 • Gegevens: Crediteuren
 • Verzameldoel: Voor het voeren van een financiële administratie.
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Medewerkers Financiële administratie
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers O&B
 • Financieel medewerkers directies

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor deze de directeur Financieel Economische Zaken

Bezoekadres

Rijnstraat 50
2515XP Den Haag
Nederland

Postadres

Postbus 16375
2500BJ Den Haag
Nederland