Persoonsgegevens adviestrajecten Raad voor de leefomgeving en Infrastructuur

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Persoonsgegevens adviestrajecten Raad voor de leefomgeving en Infrastructuur in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

De RIj verzamelt/verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar adviezen. Externe deskundigen worden geraadpleegd, individueel in de vorm van interviews of collectief tijdens expertmeetings. Het vastleggen/bewaren van de naam gegevens van deze geraadpleegde externe expertise heeft als doel dat de Rij verantwoording kan afleggen voor haar werkwijze bij de totstandkoming van adviezen.
Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Externe expertise op het terrein van de leefomgeving en infrastructuur

  • Gegevens: NAW gegevens naam, email en tel/06. en gegevens)
  • Verzameldoel: Het vastieggen/bewaren van de naam gegevens van geraadpleegde externe expertise heeft als doel dat de Ru verantwoording kan afleggen voor haar werkwijze bij de totstandkoming van adviezen.
  • Bewaartermijn: Bewaartermijn is blijvend. Persoonsgegevens worden bewaard door opname in archief en vermelding achterin Rli producten. Met deze werkwijze legt de Rli verantwoording af voor haar werkwijze en over de totstandkoming van haar adviezen. Met alle betrokken personen wordt van tevoren gecommuniceerd over de verwerking van hun gegevens voor bovengenoemde doeleinden.
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Alleen de (25) medewerkers van de Rli hebben toegang tot de gegevens

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur