Promoten van Nederland in het buitenland

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Promoten van Nederland in het buitenland in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering.
  Taak van algemeen belang
 • Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten.
  Taak van algemeen belang
 • Archiveren conform de Archiefwet.
  Wettelijke verplichting
 • Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waar onder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid.
  Taak van algemeen belang
 • Het organiseren van seminars en roadshows voor bestaande en potentiele klanten.
  Taak van algemeen belang
 • Het sturen van digitale nieuwsbrieven aan bestaande en potentiele klanten.
  Taak van algemeen belang
 • Het sturen van enquêtes aan buitenlandse bedrijven in Nederland om het investerings- en vestigingsklimaat in stand te houden.
  Taak van algemeen belang
 • Het aanschrijven van buitenlandse bedrijven in Nederland voor het geven van testimonials.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Ontvangers van de nieuwsbrieven

 • Gegevens: Van het bedrijf: bedrijfsnaam, land, staat, stad, bezoekadres, postadres, websiteadres Van de contactpersoon: voornaam, achternaam, geslacht, titel, positie in de organisatie, afdeling, directe telefoonnummer, mobiele telefoonnummer emailadres, link naar LinkedIn profiel, naam van de eigenaar van het contact.
 • Verzameldoel: Het sturen van digitale nieuwsbrieven aan bestaande en potentiele klanten.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Dat varieert, dat kan zijn: van de betrokkene zelf, van een medewerker van een regionale acquisitiepartner, van een medewerker van een zakelijk dienstverlener, of via publieke websites, of specifieke databanken
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Genodigden van een NFIA evenement

 • Gegevens: Van het bedrijf: bedrijfsnaam, land, staat, stad, bezoekadres, postadres, websiteadres Van de contactpersoon: voornaam, achternaam, geslacht, titel, positie in de organisatie, afdeling, directe telefoonnummer, mobiele telefoonnummer emailadres, link naar LinkedIn profiel, naam van de eigenaar van het contact.
 • Verzameldoel: Het organiseren van seminars en roadshows voor bestaande en potentiele klanten.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Dat varieert, dat kan zijn: van de betrokkene zelf (bijvoorbeeld via de website), van een medewerker van een regionale acquisitiepartner, van de ambassade, of via publieke websites, of specifieke databanken.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Sprekers op een evenement

 • Gegevens: Van het bedrijf: bedrijfsnaam, land, staat, stad, bezoekadres, postadres, websiteadres Van de contactpersoon: voornaam, achternaam, geslacht, titel, positie in de organisatie, afdeling, directe telefoonnummer, mobiele telefoonnummer emailadres, link naar LinkedIn profiel.
 • Verzameldoel: Het organiseren van seminars en roadshows voor bestaande en potentiele klanten.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Dat varieert, dat kan zijn: van een medewerker van een regionale acquisitiepartner, van de ambassade, of via publieke websites, of specifieke databanken.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Ontvangers enquete vestigingsklimaat

 • Gegevens: Van het bedrijf: bedrijfsnaam, land, staat, stad, bezoekadres, postadres, websiteadres Van de contactpersoon: voornaam, achternaam, geslacht, titel, positie in de organisatie, afdeling, directe telefoonnummer, mobiele telefoonnummer emailadres, link naar LinkedIn profiel, naam van de eigenaar van het contact.
 • Verzameldoel: Het sturen van enquêtes aan buitenlandse bedrijven in Nederland om het investerings- en vestigingsklimaat in stand te houden.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Dat varieert, dat kan zijn: van de betrokkene zelf (bijvoorbeeld omdat hij NFIA benaderd heeft), van een medewerker van een regionale acquisitiepartner, of via publieke websites, of specifieke databanken.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Ontvangers verzoek testimonial

 • Gegevens: Van het bedrijf: bedrijfsnaam, land, staat, stad, bezoekadres, postadres, websiteadres Van de contactpersoon: voornaam, achternaam, geslacht, titel, positie in de organisatie, afdeling, directe telefoonnummer, mobiele telefoonnummer emailadres, link naar LinkedIn profiel.
 • Verzameldoel: Het aanschrijven van buitenlandse bedrijven in Nederland voor het geven van testimonials.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Dat varieert, dat kan zijn: van de betrokkene zelf, van een medewerker van een regionale acquisitiepartner, van een medewerker van een zakelijk dienstverlener, of via publieke websites, of specifieke databanken.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers regionale acquisitiepartners
 • Medewerkers van de website hosts
 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)
 • Medewerkers van de leveranciers van de mailingtools
 • Medewerkers evenementenbureaus
 • Beijing Bowill Information Technology Co., Ltd.
 • Google Analytics
 • KDDI Web Communications Inc.
 • LAN Services
 • Auditdienst Rijk

Doorgifte buiten EU

Er is sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie. Deze landen en/of internationale organisaties worden hieronder omschreven.

 • Dit kunnen alle landen ter wereld zijn, maar vooral: VS, Brazilië, Zuid-Afrika, Turkije, VEA, Israël, Singapore, Maleisië, Thailand, Zuid-Korea, China, Japan, Taiwan.

De gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU, of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen. De waarborgen worden hieronder omschreven.

 • Voor de doorgifte worden nog geen waarborgen geboden. Dit wordt opgenomen in het verbeterplan en z.s.m. opgepakt.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M3805
Type: Primair

Onderwerpen