Reactieve inspectie

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Reactieve inspectie in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Uitvoering kermenergiewet
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

stralingsdeskundige

 • Gegevens: NAW
 • Verzameldoel: contact
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: inspectie niet mogelijk

contactpersoon

 • Gegevens: NAW
 • Verzameldoel: contact
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: inspectie niet mogelijk

particulier

 • Gegevens: NAW
 • Verzameldoel: contact
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers ANVS
 • Medewerkers COVRA
 • Medewerkers (inspectie)diensten; RIVM, ISZW, IGZ/IGJ
 • EHBO medewerkers bedrijven

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de algemeen directeur ANVS

Bezoekadres

Koningskade 4
2596 AA Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16001
2500 BA Den Haag
NEDERLAND