Registraties, afgifte vergunningen of ontheffingen ingevolge de Wet dieren

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Registraties, afgifte vergunningen of ontheffingen ingevolge de Wet dieren in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Registratie ten behoeve van de afgifte van vergunningen en ontheffingen ingevolge de Wet dieren.
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Houders van dieren als veehouders, circussen, dierentuinen, bedrijfsmatige houders van gezelschapsdieren

  • Gegevens: Contactgegevens
  • Verzameldoel: Voor het afgeven van vergunningen het registreren van bedrijven
  • Bewaartermijn: Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke.
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene mag anders geen onderneming voeren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) - wordt door RVO uitgevoerd en bijgehouden

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur-generaal van Agro en Natuur (OUD)

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND