365 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

Aankopen Openbare opslag (Melkpoeder/boter)

Uitvoeren regeling voor aankopen van bepaalde landbouwproducten voor openbare opslag.

Organisatie: Ministerie van EZK en Ministerie van LNV
Organisatieonderdeel: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M2392
Type: Primair
Onderwerp: Subsidies > Europese subsidies

Aanleveren gegeven Kustwacht Centrum (KWC)

Het veilighouden van de noordzee, kerntaak van de Kustwacht. De gegevens zijn nodig voor uitvoering van deze kerntaakt.

Organisatie: Ministerie van EZK en Ministerie van LNV
Organisatieonderdeel: Agentschap Telecom
Verwerkingsnummer: M8107
Type: Primair
Onderwerp: Telecom > Frequentiegebruik

Aanvraag, registratie en beheer e-labels

Faciliteren van het aanvragen en registreren van een energielabel voor gebouwen.

Organisatie: Ministerie van EZK en Ministerie van LNV
Organisatieonderdeel: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M2056
Type: Primair
Onderwerp: Duurzame energie > Registreren
Onderwerp: Meldingen > Overige meldingen

Adviseren zaakschade Technische Commissie Bodembeweging (Tcbb)

Adviseren over het verband tussen bodembeweging (bodemtrilling en bodemdaling/-stijging) door mijnbouwactiviteiten en zaakschade aan opstallen van burgers en andere organisaties (claimanten). Daarbij kan gebruikt worden gemaakt van externe deskundigen voor het onderbouwen en of opstellen van het advies. De adviesgegevens worden gebruikt voor onderzoek. De adviezen worden naar de claimant en betrokken mijnbouwmaatschappij gestuurd. Wettelijke basis: Mijnbouwwet, Hfd. 6 Adviseurs, Par 6.2.

Organisatie: Ministerie van EZK en Ministerie van LNV
Organisatieonderdeel: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M3495
Type: Primair
Onderwerp: Ondersteuning > Ondersteuning

Afhandelen klachten over SodM

Ondersteuning bij en uitvoeren van de behandeling van klachten die betrekking hebben op zowel de handelwijze van SodM als gedragingen van (medewerkers van) SodM. Uitoefening van het openbaar gezag : Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)

Organisatie: Ministerie van EZK en Ministerie van LNV
Organisatieonderdeel: Staatstoezicht op de Mijnen
Verwerkingsnummer: M338
Type: Primair
Onderwerp: Communicatie > Klachten

Afhandelen tegemoetkoming planschade Rijksenergieprojecten

Afhandelen aanvraag tegemoetkoming planschade (zowel vermogensschade (waardevermindering van onroerende zaken) als inkomensschade). Zo’n wijziging is bijvoorbeeld de vaststelling van een inpassingsplan. artikelen 6.1, 6.4, 6.4a Wet ruimtelijke ordening artikelen 6.1.1.1, 6.1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening Beleidsregel advisering planschadevergoedingen WJZ/13140027.

Organisatie: Ministerie van EZK en Ministerie van LNV
Organisatieonderdeel: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M3582
Type: Primair
Onderwerp: Ondersteuning > Ondersteuning

Archief (Infosource elektronische dossierinventaris)

Om te voldoen aan overige relevante wet- en regelgeving

Organisatie: Ministerie van EZK en Ministerie van LNV
Organisatieonderdeel: Agentschap Telecom
Verwerkingsnummer: M211
Type: Primair
Onderwerp: Ondersteuning > Ondersteuning
Onderwerp: Bedrijfsvoering > Management

Assisteren van buitenlandse bedrijven

Het helpen en adviseren van bedrijven uit het buitenland bij het opzetten en uitrollen van hun internationale activiteiten in Nederland.

Organisatie: Ministerie van EZK en Ministerie van LNV
Organisatieonderdeel: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M3780
Type: Primair
Onderwerp: Ondersteuning > Ondersteuning

AVG vragen- en klachtenbehandeling, onderzoeken en audits

Contactpunt voor betrokkenen over alle aangelegenheden die verband houden de verwerking van hun gegevens en de uitoefening van hun rechten (art 38 lid 4 AVG)

Organisatie: Ministerie van EZK en Ministerie van LNV
Organisatieonderdeel: Directie Bureau Bestuursraad
Verwerkingsnummer: M118
Type: Primair
Onderwerp: Communicatie > AVG

AVG vragen- en klachtenbehandeling, onderzoeken en audits

Contactpunt voor betrokkenen over alle aangelegenheden die verband houden de verwerking van hun gegevens en de uitoefening van hun rechten (art 38 lid 4 AVG)

Organisatie: Ministerie van EZK en Ministerie van LNV
Organisatieonderdeel: Agentschap Telecom
Verwerkingsnummer: M8662
Type: Primair
Onderwerp: Communicatie > AVG