93 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

AVG vragen- en klachtenbehandeling, onderzoeken en audits

Contactpunt voor betrokkenen over alle aangelegenheden die verband houden de verwerking van hun gegevens en de uitoefening van hun rechten (art 38 lid 4 AVG)

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bureau Bestuursraad
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Minister van Economische Zaken en Klimaat
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Verwerkingsnummer: M118
Type: Primair
Onderwerp: Communicatie > AVG

Beantwoorden vragen van burgers

Tijdige beantwoording van vragen van burgers (e-mail burger en burgerbrief overig) door het kerndepartement en doorgeleiding naar overige onderdelen en andere ministeries. Opgelegd doel van Tweede Kamer (sinds 2012) is minimaal 80% tijdige beantwoording per jaar.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Communicatie
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Minister van Economische Zaken en Klimaat
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Verwerkingsnummer: M107
Type: Primair
Onderwerp: Communicatie > Burgerbrieven

Beantwoorden vragen van burgers - LNV

Tijdige beantwoording van vragen van burgers (e-mail burger en burgerbrief overig) door het kerndepartement en doorgeleiding naar overige onderdelen en andere ministeries. Opgelegd doel van Tweede Kamer (sinds 2012) is minimaal 80% tijdige beantwoording per jaar.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Communicatie
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Communicatie
Verwerkingsnummer: M7852
Type: Primair
Onderwerp: Communicatie > Communicatie

Behandelen digitale documenten

Behandeling van inkomende en uitgaande correspondentie.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bedrijfsvoering
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Minister van Economische Zaken en Klimaat
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Verwerkingsnummer: M138
Type: Primair
Onderwerp: Bedrijfsvoering > Management

Behandelen papieren documenten

Behandeling van persoonlijke, vertrouwelijke en aangetekende correspondentie

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bedrijfsvoering
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Minister van Economische Zaken en Klimaat
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Verwerkingsnummer: M239
Type: Primair
Onderwerp: Bedrijfsvoering > Management

Beheer relaties voor de uitvoering van de Plantenziektewet

Het faciliteren van de communicatie met betrokken relaties voor de uitvoering van de (wettelijke) taken van de NVWA en de taken van de keuringsdiensten in het kader van de Plantenziektenwet (inclusief facturering).

Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Verwerkingsnummer: M406
Type: Primair
Onderwerp: Planten > Inspectie

Bestuurlijke Maatregelen

Het opleggen van bestuurlijke maatregelen. Dit omvat : het beoordelen van dossiers, het versturen van voornemens, het wegen van zienswijzen, het motiveren van besluiten tot en met het produceren van beschikkingen, dwangbevelen en dwangsommen.

Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Verwerkingsnummer: M36
Type: Primair
Onderwerp: Zaken doen met het Rijk > Relatiebeheer

Bezwaar en beroep Juridische Zaken

Afhandelen van bezwaarschrift en het inboeken van beroep

Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Verwerkingsnummer: M3018
Type: Primair
Onderwerp: Zaken doen met het Rijk > Relatiebeheer

Communicatiebegeleiding Kottervisie-traject

Voor het uitvoeren van de dienstverleningsovereenkomst worden persoonsgegevens verwerkt. Het gaat om contactgegevens van betrokkenen (vissers), mogelijk familieleden, en relevante (branche) organisaties. Opdrachtgever zal opdrachtnemer voorzien van lijsten met contactgegevens van betrokkenen, zodat opdrachtnemer deze kan benaderen om hen te informeren, uit te nodigen voor interviews en bijeenkomsten die als doel hebben hen actief te laten participeren. Van deze interviews en bijeenkomsten worden

Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
Verwerkingsnummer: M10034
Type: Primair
Onderwerp: Visserij > Visserij

Compliance financiële belangen

Het bijhouden van de registratie van meldingen van financiële belangen en transacties met effecten door ambtenaren van EZK en LNV. Het gaat om financiële belangen en transacties van EZK- en LNV-ers die de belangen van de dienst kunnen raken. De meldingen en het register zijn gebaseerd op artikel 61a, lid 1 en 2, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR)

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bureau Bestuursraad
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken
Verwerkingsnummer: M117
Type: Primair
Onderwerp: Bedrijfsvoering > Management