Controle afspraak NVWA RVO Cross compliance

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Controle afspraak NVWA RVO Cross compliance in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • De niet-akkoord relaties waarbij sprake is van een steunaanvraag zo snel mogelijk uit te leveren en navorderingen bij de betalende regelingen zo veel mogelijk te voorkomen
  Toestemming betrokkene
 • Het tijdig uitvoeren van de steekproef controles op de randvoorwaarden
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Landbouwers

 • Gegevens: Naam, achternaam en woonadres
 • Verzameldoel: Zie doel verwerking
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokken komt dan niet in aanmerking voor Cross compliance regeling

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers NVWA

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND