66 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

Beheer relaties voor de uitvoering van de Plantenziektewet

Het faciliteren van de communicatie met betrokken relaties voor de uitvoering van de (wettelijke) taken van de NVWA en de taken van de keuringsdiensten in het kader van de Plantenziektenwet (inclusief facturering).

Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Verwerkingsnummer: M406
Type: Primair
Onderwerp: Planten > Inspectie

Bestuurlijke Maatregelen

Het opleggen van bestuurlijke maatregelen. Dit omvat : het beoordelen van dossiers, het versturen van voornemens, het wegen van zienswijzen, het motiveren van besluiten tot en met het produceren van beschikkingen, dwangbevelen en dwangsommen.

Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Verwerkingsnummer: M36
Type: Primair
Onderwerp: Zaken doen met het Rijk > Relatiebeheer

Bezwaar en beroep Juridische Zaken

Afhandelen van bezwaarschrift en het inboeken van beroep

Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Verwerkingsnummer: M3018
Type: Primair
Onderwerp: Zaken doen met het Rijk > Relatiebeheer

Contact onderhouden met externe personen en organisaties

Onderhouden van relaties en communiceren met instituten, bedrijven, kennisinstellingen, andere (overheids) organisaties en particulieren Onderlinge communicatie binnen het dienstonderdeel

Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Verwerkingsnummer: M4419
Type: Primair
Onderwerp: Zaken doen met het Rijk > Relatiebeheer

Controle afspraak NVWA RVO Cross compliance

De niet-akkoord relaties waarbij sprake is van een steunaanvraag zo snel mogelijk uit te leveren en navorderingen bij de betalende regelingen zo veel mogelijk te voorkomen

Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Verwerkingsnummer: M2153
Type: Primair
Onderwerp: Mest > Inspectie
Onderwerp: Mest > Milieu

Controle Inspecties NVWA

Het bewaken, voorbereiden en uitvoeren van aan de NVWA (inspecties) opgedragen controlewerkzaamheden op het gebied van landbouw, natuur, visserij, milieu, diergeneeskunde, volksgezondheid, waren en economische sancties.

Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Verwerkingsnummer: M175
Type: Primair
Onderwerp: Eten en drinken > Inspectie
Onderwerp: Landbouw > Inspectie

Controle Mesttransporten (METEOOR)

Het analyseren en selecteren van gegevens van het Ministerie LNV en derden t.b.v. de aan de NVWA opgedragen verificatie-, controle- en opsporingswerkzaamheden.

Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Verwerkingsnummer: M233
Type: Primair
Onderwerp: Mest > Inspectie
Onderwerp: Mest > Milieu

Digitaal Dossier

Meervoudige bevraging van specifieke bronbestanden ten behoeve van de sturing van toezichtscontrole- en opsporingsactiviteiten op het gebied van LNV/ NVWA.

Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Verwerkingsnummer: M401
Type: Primair
Onderwerp: ICT > Identificatie

Erkenningen/Registraties/Verleningen

Het faciliteren of een bedrijf aan de wettelijke verplichting voldoet

Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Verwerkingsnummer: M4452
Type: Primair
Onderwerp: Meldingen > Overige meldingen

fytosanitaire risicobeoordeling

Het in het kader van EU-richtlijn 2008/61/EG doen van de vereiste NVWA-fytosanitaire risicobeoordeling waarbij Research & Development bedrijven via het aanvraagformulier de vereiste bedrijfsvertrouwelijke gegevens verstrekken.

Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Verwerkingsnummer: M249
Type: Primair
Onderwerp: Planten > Inspectie