Inspectiegegevens

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Inspectiegegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Identificeren van betrokkenen
  Wettelijke verplichting
 • Uitvoeren wettelijke taak NVWA
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Ondernemer(s) in de betekenis van de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming exploiteert of beheert waarbij de NVWA inspecties uitvoert

 • Gegevens: NAW gegevens, geboorte gegevens betrokkene, telefoonnummer, bedrijfsgegevens en inspectiegegevens
 • Verzameldoel: Identificeren van betrokkenen
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Van betrokkene wordt verwacht dat hij/zij mee werkt aan het vaststellen van zijn of haar identiteit
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers NVWA

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND