Monitoring social media NVWA onderwerpen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Monitoring social media NVWA onderwerpen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Tooling online media monitoring en analyse
  Taak van algemeen belang
 • Het inbehandeling nemen van meldingen/klachten/vragen
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

bedrijven en personen die de NVWA aanspreken/volgen op sociaal media (die tevens een profiel hebben op social media)

 • Gegevens: Naam, profielfoto, naam profiel, posts/ berichten, biografische informatie van betrokkenen en IP-adressen
 • Verzameldoel: bewustwording van de omgeving waarin de rijksoverheid functioneert en aansluiten met de communicatie hierop. Tevens vragen behandelen en reageren op klachten
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers NVWA(webcare team)
 • Medewerkers Coosto B.V.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M4679
Type: Primair