Monitoring afwezigheid middellandse zeevlieg

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Monitoring afwezigheid middellandse zeevlieg in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het uitvoeren van inspecties naar de middellandse zeevlieg op bedrijven die bepaalde vruchtgroenten exporteren naar Japan en Taiwan.
  Wettelijke verplichting
 • De facturering van inspecties aan de opdrachtgevers.
  Wettelijke verplichting
 • Management- en analysedoeleinden, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Natuurlijke en rechtspersonen die zich hebben aangemeld voor de betreffende inspecties.

 • Gegevens: NAW-gegevens
 • Verzameldoel: Identificatie en het mogelijk maken van communicatie met betrokkene.
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkenen kan anders niet voldoen aan de wet
 • Gegevens: Inspectiegegevens, zoals inspectietijd, locatie en inspectieresultaat.
 • Verzameldoel: Verwerking is noodzakelijk voor het nemen van beslissingen over het al dan niet afgeven van fytosanitaire certificaten voor de export van vruchtgroenten afkomstig van het bedrijf naar Japan en Taiwan.
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkenen kan anders niet voldoen aan de wet

Medewerkers NVWA belast met betreffende inspecties.

 • Gegevens: Naam en functie van medewerkers NVWA belast met het uitvoeren van de betreffende inspecties.
 • Verzameldoel: Identificatie
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: anders is er geen correspondentie mogelijk

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Behandelend medewerkers die bevoegd zijn om een fytosanitair certificaat af te geven.
 • Geïnspecteerde bedrijven (eigenaren / contactpersonen).

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND