Inspectie leefomgeving en transport - NVWA

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Inspectie leefomgeving en transport - NVWA in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

De ILT en de NVWA werken samen ter verwezenlijking van hun publiekrechtelijke taken die, voor zover van belang voor deze samenwerkingsafspraken inhouden: het toezicht op en de handhaving van de Europese Biociden verordening (EU 528/2012) en de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden op het gebied van het op de markt aanbieden en gebruik van biociden met als doel een gelijk speelveld, de bescherming van de leefomgeving en het beheersen van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers Inspectie leefomgeving en transport

 • Gegevens: Naam en achternaam
 • Verzameldoel: Samenwerkingsafspraken tussen NVWA en Inspectie leefomgeving en transport verwezenlijken
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: Inspectie leefomgeving en transport
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Anders kunnen de vastgelegde afspraken niet worden nagekomen die NVWA en Inspectie leefomgeving en transport hebben afgesproken.

Onder Toezicht Staande (OTS) Organisatie Onder Toezicht Staande (OTS) /natuurlijk persoon

 • Gegevens: NAW gegevens bedrijf/persoon, exacte/ specifieke locatie gegevens, foto’s van opslagen biociden, email, IP-adres, Geboortedatum, ID gegevens paspoort rijbewijs, geslacht
 • Verzameldoel: zie doel verwerking
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: Inspectie leefomgeving en transport
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Overeenkomst tussen Inspectie leefomgeving en transport en NVWA kan anders niet worden nagekomen.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Melder

 • Gegevens: NAW gegevens melder,
 • Verzameldoel: Samenwerkingsafspraken ILT en NVWA nakomen zoals het toezicht op en de handhaving van de Europese Biociden verordening (EU 528/2012) en de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden op het gebied van het op de markt aanbieden en gebruik van biociden met als doel een gelijk speelveld, de bescherming van de leefomgeving en het beheersen van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s.
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: meldgegevens worden vanuit ILT verstrekt
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Nakoming van de afspraken tussen ILT en NVWA kunnen anders niet nagekomen worden als persoonsgegevens niet worden verstrekt.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers NVWA
 • Rechtbank (tijdens beroepsfase)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M5279
Type: Primair