Digitaal Dossier

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Digitaal Dossier in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Meervoudige bevraging van specifieke bronbestanden ten behoeve van de sturing van toezichtscontrole- en opsporingsactiviteiten op het gebied van LNV/ NVWA.
  Wettelijke verplichting
 • Tijdelijke vastlegging van zoekvragen en antwoorden ten behoeve van de toezichts-controle- en opsporingsactiviteiten op het gebied van LNV / NVWA.
  Wettelijke verplichting
 • Opslag van geraadpleegde brongegevens in documentenmanagementsysteem voor de vaststelling en onderbouwing van bevindingen na controle of verificatie.
  Wettelijke verplichting
 • Vastlegging van autorisaties van inspecteurs tot specifieke bronbestanden.
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Eigenaren van, en personen betrokken bij geselecteerde objecten.

 • Gegevens: Gegevens uit bronbestanden binnen LNV/ NVWA.
 • Verzameldoel: Meervoudige bevraging van specifieke bronbestanden ten behoeve van de sturing van toezichtscontrole- en opsporingsactiviteiten op het gebied van LNV.
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet
 • Gegevens: Gegevens uit bronbestanden van derden (zoals Kadaster, KvK, gemeenten, Waterschappen, BRP)
 • Verzameldoel: Meervoudige bevraging van specifieke bronbestanden ten behoeve van de sturing van toezichtscontrole- en opsporingsactiviteiten op het gebied van LNV.
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Kadaster, KvK, gemeenten, Waterschappen, BRP
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Door de NVWA gecontroleerde bedrijven en personen.

 • Gegevens: Bevindingen uit controles en NAW gegevens
 • Verzameldoel: - Tijdelijke vastlegging van zoekvragen en antwoorden ten behoeve van de toezichts-controle- en opsporingsactiviteiten op het gebied van LNV / NVWA; - Opslag van geraadpleegde brongegevens in documentenmanagementsysteem voor de vaststelling en onderbouwing van bevindingen na controle of verificatie.
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet

Medewerkers van de NVWA.

 • Gegevens: NAW van de medewerker
 • Verzameldoel: Vastlegging van autorisaties van medewerkers NVWA tot specifieke bronbestanden.
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Dictu
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Autorisaties tot bronbestanden.
 • Verzameldoel: Vastlegging van autorisaties van medewerkers NVWA tot specifieke bronbestanden.
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Dictu
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Gegevens over de door hen vastgelegde acties, gegevens en handelingen.
 • Verzameldoel: - Meervoudige bevraging van specifieke bronbestanden ten behoeve van de sturing van toezichtscontrole- en opsporingsactiviteiten op het gebied van LNV / NVWA; - Tijdelijke vastlegging van zoekvragen en antwoorden ten behoeve van de toezichts-controle- en opsporingsactiviteiten op het gebied van EZ / NVWA; - Opslag van geraadpleegde brongegevens in documentenmanagementsysteem voor de vaststelling en onderbouwing van bevindingen na controle of verificatie.
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Dictu
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers van de NVWA.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M401
Type: Primair

Onderwerpen