incident voedselveiligheid uitbraak salmonella goldcoast

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking incident voedselveiligheid uitbraak salmonella goldcoast in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Bronopsporing (zoonosen richtlijn 2003/99/eg)
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Bedrijven die betrokken zijn bij tracering onderzoek van de uitbraak

  • Gegevens: Bij eenmanszaken wordt de naam genoemd van een persoon(eigenaar) en tevens contactgegevens bedrijven en afnemers/leveranciers die een melding moet doen bij de NVWA
  • Verzameldoel: zie doel verwerking
  • Bewaartermijn: 5 jaar
  • Bron: RIVM
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • medewerkers NVWA betrokkene bij de uitbraak( expertise centrum voedselvergiftiging)

Doorgifte buiten EU

Er is sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie. Deze landen en/of internationale organisaties worden hieronder omschreven.

  • (Azië)Singapore en Qatar

De gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU, of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen. De waarborgen worden hieronder omschreven.

  • INFOSAN(Vertrouwelijk systeem)RASFF systeem

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND