Relatiebeheerbestand Staf deltacommissaris

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Relatiebeheerbestand Staf deltacommissaris in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het relatiebeheerbestand wordt gebruikt om de inschrijving voor onze nieuwsbrief Deltanieuws te registreren, mensen op de hoogte te brengen van een nieuw Deltaprogramma en het Nationaal Deltacongres en voor de verzendlijsten van de overleggen van het Deltaprogramma.
  Toestemming betrokkene
 • Het relatiebeheerbestand wordt gebruikt om de inschrijving voor onze nieuwsbrief Deltanieuws te registreren, mensen op de hoogte te brengen van een nieuw Deltaprogramma en het Nationaal Deltacongres en voor de verzendlijsten van de overleggen van het Deltaprogramma.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Relaties Deltaprogramma

 • Gegevens: voorletters, achternaam, organisatie/bedrijfsnaam, eventueel bezoekadres, email, functie, telefoonnummer, overige actief verstrekte informatie zoals aanhef
 • Verzameldoel: Kunnen toezenden van nieuwsbrief deltanieuws, relaties op de hoogte brengen van een nieuw deltaprogramma, relaties uit te nodigen en op de hoogte te brengen van het nationaal deltacongres, relaties kunnen uitnodigen voor overleggen van het deltaprogramma
 • Bewaartermijn: Zolang de betrokkene prijsstelt op toezending van informatie over het Deltaprogramma Zolang de betrokkene prijsstelt op toezending van Deltanieuws. Zolang betrokkene uit hoofde van zijn haar functie wordt uitgenodigd voor de overleggen van het Deltaprogramma.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Het relatiebeheerbestand is opgenomen in opgenomen in omgeving HP RM die alleen toegankelijk is voor medewerkers van de Staf deltacommissaris.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de Deltacommissaris

Referentie

Verwerkingsnummer: M5562
Type: Primair