Secundair: Beantwoording vragen van burgers aan het SCP

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Secundair: Beantwoording vragen van burgers aan het SCP in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Tijdige beantwoording van vragen van burgers (e-mail burger en burgerbrief overig) door het kerndepartement en doorgeleiding naar overige onderdelen en andere ministeries. Opgelegd doel van Tweede Kamer (sinds 2012) is minimaal 80% tijdige beantwoording per jaar.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Burgers die een brief of e-mail sturen

 • Gegevens: Naam, adres, woonplaats (NAW) e-mail adres en de inhoud van de brief of email.
 • Verzameldoel: Tijdige beantwoording van vragen van burgers (e-mail burger en burgerbrief overig). Opgelegd doel van Tweede Kamer (sinds 2012) is minimaal 80% tijdige beantwoording per jaar
 • Bewaartermijn: De bewaartermijn voor burgerbrieven is in principe 5 jaar. De brieven worden gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces om te vernietigen wordt daarna beoordeeld door de verantwoordelijke.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
  • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • *Behandelaars van brieven en emails *Medewerker DIV *Ministerie I&W Directie Concerninformatievoorziening (Functioneel beheer HP RM)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16164
2500BD DEN HAAG
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M4768
Type: Secundair