Stakeholder onderzoek

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Stakeholder onderzoek in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

De Opdrachtgever verzoekt Opdrachtnemer een bijeenkomst met stakeholders te organiseren met als doel de uitkomsten van een(stakeholder)onderzoek te delen onder 35 – 40 stakeholders (partijen, organisaties, bedrijven en NGO's).
Gerechtvaardigd belang. Het doel van het stakeholderonderzoek was om meer inzicht te krijgen in de opvattingen en ervaringen van onze stakeholders t.a.v. onze werkwijze, rol, relatie en samenwerking.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Contactpersonen van (een aantal) stakeholders voor Opdrachtnemer, denk hierbij aan koepelorganisaties, NGO’s en andere organisaties waarmee Opdrachtnemer samenwerkt(e). In de gespreksverslagen komen geen namen van medewerkers van Opdrachtgever te staan, wel van de organisaties of partijen (firmanaam).

  • Gegevens: Namen (voor- en achternaam); E-mailadressen; Naam bedrijf en indien wenselijk of nodig de functie.
  • Verzameldoel: Opdrachtgever levert contactgegevens (mailadres en/of telefoonnummer) van medewerkers van stakeholders (partijen, organisaties, bedrijven en ngo s) die relevant zijn voor het organiseren van de bijeenkomst. Met de contactgegevens kan het bureau de stakeholders benaderen.
  • Bewaartermijn: Aan het einde van de stakeholderanalyse, nadat het rapport is opgeleverd, zullen de persoonsgegevens door de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk worden verwijderd, en maximaal 7 dagen na het opleveren van het definitieve eindrapport.
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Medewerkers van verwerker

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Communicatie

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND