Uitvoeren van Dutch Surge Support (DSS) water programma

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Uitvoeren van Dutch Surge Support (DSS) water programma in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het faciliteren van de (snelle) inzet van relevante water gerelateerde expertise via partnerorganisaties (internationale humanitaire organisaties) om zo bij te dragen aan het verbeteren van de leefomstandigheden van verzwakte mensen in noodsituaties, die zijn ontstaan door natuurrampen of conflict.
  Taak van algemeen belang
 • Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering.
  Taak van algemeen belang
 • Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten.
  Taak van algemeen belang
 • Archiveren conform de Archiefwet.
  Wettelijke verplichting
 • Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waaronder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers van RVO.nl voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging

 • Gegevens: Contactgegevens (naam, functieaanduiding, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres), een tot de medewerker herleidbare gebruikersnaam of ID.
 • Verzameldoel: Correspondentie, interne controle (is de medewerker bevoegd?), werkverdeling en managementinformatie.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van Buitenlandse Zaken. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Projectuitvoerders

 • Gegevens: Zakelijk adres, naam, KvK-nummer, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Verzameldoel: Het kunnen corresponderen met de projectuitvoerders in het kader van het beoordelen van de aanvraag.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van Buitenlandse Zaken. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Experts

 • Gegevens: Bedrijfsnaam, NAW gegevens, KvK-nummer, telefoonnummer, e-mailadres bankrekeningnummer.
 • Verzameldoel: Het kunnen corresponderen met de experts in het kader van het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van Buitenlandse Zaken. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Stichting Antares

 • Gegevens: Zakelijk adres, naam, KvK-nummer, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Verzameldoel: Het bieden van psychosociale zorg aan uit te zenden DSS experts -voorafgaand, tijdens en na afloop van missies, op verzoek.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van Buitenlandse Zaken. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Netherlands Water Partnership (NWP)

 • Gegevens: Zakelijk adres, naam, Kvk-nummer, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Verzameldoel: Het kunnen corresponderen met de medewerkers in het kader van het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van Buitenlandse Zaken. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

AON Risk Solutions

 • Gegevens: Zakelijk adres, naam, KvK-nummer, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Verzameldoel: Het bieden van doorlopende zakenreisverzekering voor de uit te zenden krachten.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van Buitenlandse Zaken. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Nederlandse Rode Kruis

 • Gegevens: Zakelijk adres, naam, KvK-nummer, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Verzameldoel: Het bieden van ondersteuning ten behoeve van DSS water programma, opzet DSS trainingen en ondersteuning tijdens missies.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van Buitenlandse Zaken. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Adriaan Ferf

 • Gegevens: Bedrijfsnaam, NAW gegevens, KvK-nummer, elefoonnummer, e-mailadres bankrekeningnummer.
 • Verzameldoel: Het kunnen corresponderen met de aanvrager en het inhoudelijk kunnen beoordelen van de aanvraag.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van Buitenlandse Zaken. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • AON
 • Stichting Antares
 • Auditdienst Rijk
 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)
 • Ambassades en consulaten
 • UNICEF
 • UNHCR
 • WHO
 • UNOCHA
 • IOM
 • OXFAM
 • Nederlandse Rode Kruis
 • Adriaan Ferf
 • Netherlands Water Partnership (NWP)
 • Projectuitvoerders
 • Experts

Doorgifte buiten EU

Er is sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie. Deze landen en/of internationale organisaties worden hieronder omschreven.

 • Internationale humanitaire organisaties (wereldwijd actief): betreffen de organisaties die verzoeken voor expertise indienen bij DSS water/RVO.nl, en die een DSS expert selecteren voor een missie. Tevens Nederlandse ambassades in landen waar DSS ex

De gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU, of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen. De waarborgen worden hieronder omschreven.

 • Is een aspect dat ook bij de afdeling Internationale Ontwikkeling nadere uitwerking behoeft. Zal in 2018 worden opgepakt.

 

Verantwoordelijke

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking