Uitvoeren van het co-management programma Energising Development (ENDEV)

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Uitvoeren van het co-management programma Energising Development (ENDEV) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Ondersteunen initiatieven voor blijvende toegang tot moderne energietechnologieën en energiediensten ten behoeve van huishoudens, sociale instellingen en mkb-bedrijven in ontwikkelingslanden in Afrika, Latijns-Amerika en Azië.
  Taak van algemeen belang
 • Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering.
  Taak van algemeen belang
 • Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten.
  Taak van algemeen belang
 • Archiveren conform de Archiefwet.
  Wettelijke verplichting
 • Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waaronder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers van RVO.nl voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging

 • Gegevens: Contactgegevens (naam, functieaanduiding, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres), een tot de medewerker herleidbare gebruikersnaam of ID.
 • Verzameldoel: Correspondentie, interne controle (is de medewerker bevoegd?), werkverdeling en managementinformatie.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van Buitenlandse Zaken. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Offertes, correspondenties, BAS en Iris rapport
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Projectuitvoerders

 • Gegevens: Zakelijk adres, naam, Kvk-nummer, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Verzameldoel: Het kunnen corresponderen met de projectuitvoerders in het kader van het beoordelen van de aanvraag.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van Buitenlandse Zaken bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Offertes, correspondenties, BAS en Iris rapport
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Samenwerkingspartner Duitsland

 • Gegevens: Zakelijk adres, naam, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Verzameldoel: Het kunnen communiceren met de medewerkers in het kader van de beoordeling van de projecten.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van Buitenlandse Zaken. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Offertes, correspondenties, BAS en Iris rapport
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Auditors

 • Gegevens: Zakelijk adres, naam, Kvk-nummer, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Verzameldoel: Het kunnen communiceren met de auditors in verband met managen van het programma.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van Buitenlandse Zaken. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Offertes, correspondenties, BAS en Iris rapport
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

ING Bank N.V.

 • Gegevens: Zakelijk adres, naam, Kvk-nummer, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Verzameldoel: Het kunnen corresponderen met de medewerkers voor het inhoudelijk kunnen beoordelen van de aanvraag.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van Buitenlandse Zaken. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Offertes, correspondenties, BAS en Iris rapport
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

 • Gegevens: Zakelijk adres, naam, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Verzameldoel: Het kunnen communiceren met de medewerkers in het kader van de beoordeling van de projecten.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van Buitenlandse Zaken. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Samenwerkingspartner Noorwegen

 • Gegevens: Zakelijk adres, naam, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Verzameldoel: Het kunnen communiceren met de medewerkers in het kader van het kunnen beoordelen van de projecten.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van Buitenlandse Zaken. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Samenwerkingspartner Australië

 • Gegevens: Zakelijk adres, naam, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Verzameldoel: Het kunnen communiceren met de medewerkers in het kader van het kunnen beoordelen van de projecten.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van Buitenlandse Zaken. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Samenwerkingspartner Verenigd Koninkrijk

 • Gegevens: Zakelijk adres, naam, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Verzameldoel: Het kunnen communiceren met de medewerkers in het kader van het kunnen beoordelen van de projecten.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van Buitenlandse Zaken. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Samenwerkingspartner Zwitserland

 • Gegevens: Zakelijk adres, naam, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Verzameldoel: Het kunnen communiceren met de medewerkers in het kader van het kunnen beoordelen van de projecten.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van Buitenlandse Zaken. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
 • ING Bank N.V.
 • Dienst ICT Uitvoering (DICTU)
 • Auditdienst Rijk
 • Samenwerkingspartner Duitsland
 • Samenwerkingspartner Noorwegen
 • Samenwerkingspartner Australië
 • Samenwerkingspartner Verenigd Koninkrijk
 • Samenwerkingspartner Zwitserland

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking