Uitvoeren van Shiraka programma duurzame transitie in MENA regio

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Uitvoeren van Shiraka programma duurzame transitie in MENA regio in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Duurzame transitie in de MENA (Middle East and North Africa) regio naar meer democratie, transparantie, mensenrechten, sterkere economische infrastructuur.
  Taak van algemeen belang
 • Het uitvoeren van het programma en het monitoren van projecten vereist het verwerken en gebruiken van contactgegevens van het aanspreekpunt bij een bedrijf of organisatie.
  Taak van algemeen belang
 • Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering.
  Taak van algemeen belang
 • Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten.
  Taak van algemeen belang
 • Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waaronder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid.
  Taak van algemeen belang
 • Archiveren conform de Archiefwet.
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers van RVO.nl voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging

 • Gegevens: Contactgegevens (naam, functieaanduiding, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres). Een tot de medewerker herleidbare gebruikersnaam of ID.
 • Verzameldoel: Correspondentie, interne controle (is de medewerker bevoegd?), werkverdeling en managementinformatie.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Deelnemers aan bijeenkomsten, trainingen en overige onderdelen van het SHIRAKA programma

 • Gegevens: Naam van de organisatie, nummer Kamer van Koophandel, postadres, postcode, land, rekeningnummer, contactpersoon, telefoonnummer, e-mailadres, intermediair, project en subsidie informatie, projecttitel, duur van het project, totale projectkosten , checklist, handtekening.
 • Verzameldoel: Versterking van duurzame transitie in de MENA regio in doellanden. Het uitvoeren van de regeling en het monitoren van projecten vereist het verwerken en gebruiken van contactgegevens van het aanspreekpunt bij een bedrijf of organisatie.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Dienst ICT Uitvoering (DICTU)
 • Auditdienst Rijk
 • zie lijst "Verwerkers"
 • GOSI Design (Beheerder van SHIRAKA.nl website)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking