Vertegenwoordiging - Digid activatiecode uitgifte

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Vertegenwoordiging - Digid activatiecode uitgifte in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Uitgifte van Digid activatiecodes aan burgers in Aruba, Curaçao en Sint Maarten
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Burgers

  • Gegevens: Naam, BSN en paspoortnummer
  • Verzameldoel: Uitgifte van Digid activatiecodes aan burgers in Aruba, Curaçao en Sint Maarten
  • Bewaartermijn: Er is geen bewaartermijn. De Vertegenwoordiging geeft een gegenereerde brief af. Er worden geen kopieën van paspoort, BSN of iets dergelijks gemaakt.
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: De gegevens zijn nodig om een Digid aan te vragen. Wanneer een burger deze gegevens niet levert, kan er ook geen Digid worden uitgegeven.

Automatische besluitvorming

Er worden besluiten genomen over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

  • Achterliggende logica: geautomatiseerde controle van invoer vd burger met invoer bsn-nummer door de digidbalie
  • Belang en gevolgen voor betrokken: afgifte activatiecode waarna digidaccount toegankelijk wordt gemaakt

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Eigen medewerkers van BZK.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur Koninkrijksrelaties

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag
NEDERLAND